In 't kort

Onze basisschool heet ‘IESA De Zonnebloem’. IESA staat voor Internationale Evangelische School Antwerpen.

We zijn gelegen in de gezellige wijk Zurenborg, op 10 minuten van Berchem Station. Met het openbaar vervoer zijn we makkelijk bereikbaar.

Identiteit

We zijn een Protestants-Christelijke school onder de koepel van de Scholen met de Bijbel (IPCO.be)

Ons doel is kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden in een warme, familiale sfeer gebaseerd op christelijke waarden en normen.

Onze leerlingen komen uit een rijke diversiteit aan talen, culturen en levensbeschouwelijke achtergronden. Dit zien we als een meerwaarde om onze leerlingen voor te bereiden op een maatschappij waar diversiteit thuishoort. We leren onze kinderen te reflecteren over hun eigen (levensbeschouwelijke) identiteit en die van de ander, en respectvol met elkaar om te gaan.

Onderwijs

We hanteren ZiLL, het leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, als leidraad om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken. Een sterke focus op lezen vinden we uiterst belangrijk. Naast Nederlands als hoofddoel  bieden we onze leerlingen ook Frans aan vanaf de kleuterklas (vanaf 20-21), en de mogelijkheid om Engels te volgen vanaf het 1ste leerjaar (naschools).