top of page

Online les

10u00 Frans unité 13

Zoom link: KLIK

Paswoord: 046357

11u00 Frans unité 31

Zoom link: KLIK

paswoord: 059143

Opdracht: 

  • Nieuwe woorden samen met de juf leren kennen

  • Nieuwe woorden 2x schrijven en doorsturen (mag ook typen)

Taal : begrijpend lezen

Opdracht 1: 

Geef een korte samenvatting over het boek dat je ging lezen voor de creatieve verwerking. Dit doe je door een filmpje (of spraakbericht) door te sturen naar mij. Wat moet je zeker vertellen

  • de korte inhoud van je boek

  • wie de schrijver is + illustrator (tekenaar) als die er is

Opdracht 2: (nog steeds in je filmpje)

Stel je nu voor dat jij de hoofdrol zou spelen in je boek. Beantwoord dan de volgende vragen. 

  • Had jij dezelfde dingen gedaan als de hoofdrolspeler in je boek

  • waarom wel, waarom niet?

    • waarom niet --> wat zou je dan wel gedaan hebben? 

Wiskunde : GGD en KGV

Opdracht 1:

Je maakt de les die hieronder staat. Wanneer je iets niet begrijpt kan je nog eens terug gaan kijken naar de zoom-sessie van gisteren OF je kan me vragen stellen tijdens het vragen uurtje. 

L5: les 105

L6: les 106

Link naar xnapda filmpje over GGD KLIK

Link naar xnapda filmpje over KGV KLIK

Opdracht 2: 

Je gaat de les van gisteren verbeteren. De verbetersleutel zit onder de KLIK van je eigen kleur. 

KLIK

KLIK

godsdienst powergirls.png
bottom of page